Disclaimer

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en IDB Consulting van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op onze website, kan IDB Consulting geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volledig is en dat ook zal blijven. IDB Consulting kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op onze website. Hoewel het streven van IDB Consulting erop is gericht onze website continu toegankelijk te laten zijn, kan IDB Consulting geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat onze website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is. Onze website kan bovendien door IDB Consulting buiten gebruik worden gesteld (tijdelijk of definitief) zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via onze website naar websites van andere organisaties gaat, wijs tIDB Consulting u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan IDB Consulting en dat IDB Consulting geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van dergelijke websites.

Copyright

De aangeboden inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik hiervan geschiedt onder het geldende auteursrecht. Deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming van IDB Consulting niet worden veranderd, gekopieerd, verder gegeven, doorgezonden of opgeslagen worden. Bij verwijzingen verzoeken we dat de bron ook vrijgegeven wordt.

Google Analytics Disclaimer | IDB Cultural Marketing Consulting

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt.

De cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd waarop het bezoek aan de website heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt verzonden naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. Wij maken hierbij gebruik van de optie om het IP-adres te anonimiseren, d.w.z. dat uw IP-adres door Google wordt verkort. Hierdoor is tracking op individueel niveau technisch onmogelijk.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.